Po zatknutí máte právo požiadať políciu, aby o vašom zatknutí informovala vašich príbuzných alebo inú osobu. Informácie o vašom zatknutí nebudú poskytnuté, ak by to mohlo mať negatívny dopad na vyšetrovanie prípadu. V prípade zadržanej mladistvej osoby budú rodičia, alebo iní zákonní zástupcovia a orgány sociálno-právnej ochrany detí bezodkladne informovaní.

Ak ste cudzinec, máte právo požiadať políciu, aby o vašom zatknutí informovala veľvyslanectvo alebo konzulát vašej krajiny.

Je dôležité upovedomiť svojich príbuzných (alebo veľvyslanectvo vo vašej krajine) a ubezpečiť sa, že vedia kde sa nachádzate, že vás zadržiavajú štátne orgány a v prípade potreby vám môžu pomôcť. Môžu vám tiež pomôcť nájsť lepšiu právnu pomoc, aby ste mohli namietať zatknutie alebo sa pripraviť na obhajobu.

Príručka ľudských práv

Európska platforma pre ľudskoprávne vzdelávanie