Naše podmienky

Na tejto strane sa dozviete, ako používať Príručku ľudských práv (Human Rights Guide) a takisto sa môžete zoznámiť s Podmienkami používania, ktorými ste viazaní pri používaní tejto stránky. 

Nositeľom a správcom projektu je lotyšská mimovládna organizácia Baltic Human Rights Society.