Zaistenie v oblasti imigrácie a azylu

V určitých situáciách vás môžu zaistiť, aby vám zabránili vstúpiť do krajiny alebo aby vám zabránili sa v krajine zdržiavať bez zákonných dôvodov. Musí sa to však vykonať zákonne a s ohľadom na vaše ľudské práva.

Vaša fyzická sloboda je jedným zo základných ľudských práv. Nikto nemá právo obmedziť vašu fyzickú slobodu bez náležitého dôvodu. Existujú situácie, keď majú štátne orgány oprávnené dôvody, a to zabrániť ľuďom vstúpiť do krajiny alebo sa v nej zdržiavať bez zákonných dôvodov.

Tu môžu nastať dve situácie:

  • Ste štátnym príslušníkom inej krajiny a na pobyt na území Slovenskej republiky nemáte právne povolenie (víza, povolenie na pobyt atď.). Na základe toho sú dôvody vášho zaistenia vysvetlené v Zákone o pobyte cudzincov.

Zaistenie a ľudské práva

Ľudské práva toto zaistenie povoľujú, ale musí byť vykonané zákonne a nie svojvoľne. To znamená, že dôvody vášho zaistenia musia byť stanovené zákonom, orgány musia dodržiavať jasne stanovené postupy a musia s vami zaobchádzať humánne. Počas procesu zaistenia môžu byť dotknuté také ľudské práva, ako je právo na slobodu a bezpečnosť, právo na život, zákaz neľudského alebo ponižujúceho zaobchádzania alebo mučenia a právo na súkromný život.

O tejto príručke

V tejto príručke sa dozviete, kedy môžete byť zaistený, aký postup by sa mal dodržiavať, ako by sa s vami malo zaobchádzať a aké porušenia ľudských práv môžu nastať v konkrétnych situáciách počas zaistenia.

poznámka Táto príručka vám poskytne usmernenia týkajúce sa vášho zaistenia len v situáciách, keď ste v krajine bez právneho dôvodu alebo keď žiadate o azyl. Neobjasňuje podstatu dôvodov, na základe ktorých môžete žiadať o vstup a pobyt v krajine, ani spôsob, ako požiadať o azyl.

Zdroje

Naposledy aktualizované 02/06/2023