Kedy a ako môžete byť zaistený pri žiadaní o azyl na území Slovenskej republiky?

Vaša fyzická sloboda je jedným zo základných ľudských práv. Nikto nemá právo obmedziť vašu fyzickú slobodu bez dobrého dôvodu. Štátne orgány vás môžu zaistiť, keď prídete na územie Slovenskej republiky požiadať o azyl. Zaistene však predstavuje veľmi závažné obmedzenie vašej slobody. Zaistenie v súvislosti s azylom je povolené len v osobitných situáciách a na základe postupu stanoveného zákonom. Dôvody tohto zaistenia sú vysvetlené v Zákone o pobyte cudzincov.

Okrem toho sa s vami počas zaistenia musí zaobchádzať ľudsky. Musíte byť držaný v primeraných podmienkach a chránený pred všetkými formami zneužívania.

Zaistenie a ľudské práva

Aj keď ľudské práva zaistenie povoľujú, musí byť vykonané zákonne a nie svojvoľne. Znamená to, že dôvody vášho zaistenia musia byť stanovené zákonom, orgány musia dodržiavať jasne stanovené postupy a musia s vami ľudsky zaobchádzať. Počas procesu zaistenia môžu byť dotknuté ľudské práva, ako je právo na slobodu a bezpečnosť, právo na život, zákaz neľudského alebo ponižujúceho zaobchádzania a mučenia a právo na súkromný život.

O tejto časti

V tejto časti sa dozviete, ako môžete byť zaistený a aké sú dôvody na to, aby bolo zaistenie zákonné, aké základné práva máte počas zaistenia, kde sa budete zdržiavať a ako sa s vami musí zaobchádzať. Vysvetlí sa v nej aj to, ako sa môžete podať stažnosť vo veciach súvisiacich s vaším zaistením.

Zdroje

Naposledy aktualizované 27/04/2023