Ako a kedy vás môžu zaistiť, ak vstupujete alebo zotrvávate na území Slovenskej republiky bez právneho dôvodu?

Vaša fyzická sloboda je jedným zo základných ľudských práv. Nikto nemá právo ju obmedzovať bez náležitého dôvodu. Ak vstúpite na územie Slovenskej republiky (alebo zotrváte v krajine) bez zákonného dôvodu, môžete byť zaistený orgánmi Slovenskej republiky.

Takéto zaistenie je však vážnym obmedzením vašej slobody, musí byť zákonné, nevyhnutné v demokratickej spoločnosti, v súlade s princípmi proporcionality a musí mať legitímny cieľ. Pri zaistení sa zohľadnia relevantné okolnosti, ktoré sa vás týkajú. Dôvody pre takéto zaistenie sú vysvetlené v Zákone o pobyte cudzincov

Počas zaistenia k vám musia pristupovať ľudsky. Musíte byť držaný vo vhodných podmienkach a musíte byť chránený pred akoukoľvek formou zlého zaobchádzania.

Zaistenie a ľudské práva

Aj keď ľudské práva povoľujú zaistenie, musí byť vykonané v súlade so zákonom a nie svojvoľne. Znamená to, že dôvody pre vaše zaistenie musia byť nariadené zákonom, orgány musia dodržiavať jasne stanovený postup a musia s vami zaobchádzať humánne. Proces zaistenia môže mať vplyv na také ľudské práva, ako napríklad právo na slobodu a bezpečnosť, právo na život, zákaz neľudského a ponižujúceho zaobchádzania a mučenia a právo na súkromie.

O tejto časti

Táto časť má za úlohu vysvetliť ako a z akých dôvodov môžete byť zaistený, tak aby bolo zaistenie zákonné, aké základné práva počas zaistenia máte, kde budete zotrvávať a ako s vami musí byť zaobchádzané. Vysvetlí taktiež, ako sa môžete sťažovať na problémy súvisiace s vaším zaistením.

Zdroje

Naposledy aktualizované 26/04/2023