Čo sú ľudské práva?

Ľudské práva sú také neodňateľné základné oprávnenia, ktoré prináležia všetkým ľudským bytostiam a zaručujú im rovnosť, bezpečnosť, dôstojnosť a slobodu.

Ľudské práva ochraňujú naše životy a naše osoby pred útlakom a násilím. Umožňujú nám žiť ako slobodným ľuďom a vykonávať rôzne činnosti bez neoprávnených zásahov – napríklad slobodne sa vyjadrovať, dozvedať sa nové informácie, stretávať sa s priateľmi a ľuďmi spoločného zmýšľania ap.

V záujme toho, aby sa ľudské práva skutočne zrealizovali aj v praxi, štáty sa zaviazali, že ich zakotvia v príslušných zákonoch a tak im poskytnú potrebnú ochranu.

Na Slovensku sú ľudské práva v ich základnej podobe chránené Ústavou. Štát však prijal aj viacero iných, vykonávacích zákonov, ktoré ďalej upravujú, čo jednotlivé práva znamenajú, čo je dovolené a čo je zakázané.

príklad Ústava stanovuje, že máte zaručenú slobodu vyjadrovania. Ale napríklad tlačový zákon upravuje, ako toto právo uplatňovať spôsobom, aby ste nepoškodili iných ľudí, ktorí tiež majú svoje práva.

Čítajte viac o ľudských právach podľa nasledujúcich tém:

Zdroje

Naposledy aktualizované 16/12/2022