Zatknutie a zadržanie

Osoba podozrivá zo spáchania trestného činu môže byť zatknutá a zadržaná. Zatknutie a zadržanie sa však musia vykonávať zákonne a rešpektujúc ľudské práva.

Osoba môže byť zatknutá pre podozrenie zo spáchania trestného činu. Na Slovensku sú dôvody zatknutia a väzby vysvetlené v Trestnom poriadku. Polícia vás môže zatknúť a zadržať najviac na 48 hodín. V prípade podozrenia z terorizmu môže zadržanie trvať maximálne 96 hodín. Po uplynutí tejto doby vás musia prepustiť na slobodu alebo predložiť príslušnú žiadosť sudcovi, ktorý rozhodne o vašej väzbe. Sudca má ďalších 48 hodín alebo v prípade závažných trestných činov 72 hodín. Po uplynutí tejto doby musíte byť prepustený alebo vzatý do väzby na základe špeciálneho súhlasu sudcu.  

Zákon o Policajnom zbore okrem podozrenia zo spáchania trestného činu pozná aj ďalšie situácie, keď môže polícia obmedziť osobnú slobodu osoby (napr. v prípade, ak je potrebné zistiť totožnosť osoby, alebo ak sa osoba nachádza na mieste činu a musí vysvetliť svoju spojitosť s trestným činom a pod.). Takéto zadržanie môže trvať najviac 24 hodín a vo výnimočných prípadoch maximálne 48 hodín.

Zatknutie, zadržanie a ľudské práva

Ľudské práva chránia právo na osobnú slobodu a bezpečnosť človeka. Preto je zakázané nezákonné a svojvoľné zatknutie a zadržiavanie. To znamená, že polícia musí mať zákonný dôvod na to, aby vás zatkla a zadržala, musí dodržiavať jasne stanovené postupy a nesmie s vami zaobchádzať ponižujúco. Počas zatknutia a zadržania môžu byť dotknuté niektoré ľudské práva, ako napr. právo na osobnú slobodu a bezpečnosť, právo na spravodlivý súdny proces, právo na život, zákaz neľudského alebo ponižujúceho zaobchádzania, zákaz mučenia a právo na súkromie.

O tejto príručke

Táto príručka vysvetľuje situácie, v ktorých môžete byť zatknutý a zadržaný, postup, ktorý je potrebné pri tom dodržať, ako by sa malo s vami zaobchádzať a k akým porušeniam ľudských práv môže dôjsť v konkrétnych situáciách počas procesu.

Overte svoje vedomosti

Ak chcete využiť túto Príručku na vzdelávacie účely, Príručka vám ponúka možnosť zhodnotiť svoje znalosti v oblasti ľudských práv pred alebo po štúdiu vyplnením testov na rôzne témy zahrnuté v Príručke. Tieto testy sú dostupné pomocou nástroja Príručky na overenie vedomostí tzv. Knowledge Assessment Tool.

Ponorte sa hlbšie

Zdroje

Naposledy aktualizované 16/12/2022