Osoba podozrivá zo spáchania trestného činu môže byť zatknutá. Zatknutie však musí byť vykonané zákonným spôsobom a rešpektujúc ľudské práva.

Ak má polícia podozrenie, že ste sa dopustili trestného činu, môže vás zatknúť. V takýchto situáciách môžete byť zadržaný maximálne 48 hodín (alebo 96 hodín v prípade terorizmu) bez osobitného súhlasu sudcu. Po uplynutí tejto doby musíte byť prepustený na slobodu alebo môžete byť zadržiavaní dlhšie na základe zvláštneho súhlasu sudcu (sudca pre prípravné konanie alebo predseda senátu súdu, ktorý rozhoduje o vašom prípade).

Ak už máte oficiálne postavenie obvineného v trestnom konaní, môžete byť taktiež zatknutý. To sa môže stať, ak majú orgány dôvod požiadať sudcu, aby vás vzal do väzby. V takom prípade môžete byť zadržaný až 24 hodín pred tým, ako budete predvedený pred sudcu pre prípravné konanie.

Viac informácií o presných dôvodoch väzby sa dozviete v Trestnom poriadku. Existujú aj niektoré situácie, ktoré nesúvisia s vyšetrovaním alebo podozrením zo spáchania trestného činu, kedy vás môže polícia zatknúť na základe Zákona o Policajnom zbore.

Zatknutie zbavuje ľudí slobody a môže spôsobiť, že sa budú cítiť obzvlášť bezmocní a zraniteľní. Polícia by preto nemala ľudí ľahkovážne a bez zákonného dôvodu zatýkať.

O tejto príručke

Táto príručka vysvetľuje situácie, v ktorých môžete byť zatknutý a ako, základné práva, ktoré máte počas zadržania, kde budete zadržiavaný a ako sa s vami musí zaobchádzať, a tiež čo by sa malo stať, aby ste boli prepustený. Tiež bude vysvetlené, ako sa môžete sťažovať na skutočnosti týkajúce sa vášho zadržania. Avšak, nie každé obmedzenie vašej fyzickej slobody musí byť posúdené ako zatknutie. Čítajte viac nižšie.

Zdroje

Naposledy aktualizované 13/04/2021