Ústav na výkon trestu odňatia slobody

Fakt, že ste vo výkone trestu odňatia slobody, neznamená, že ste stratili svoje ľudské práva. Musia byť dodržané, aj keď ste zbavený slobody. V tejto príručke sú vysvetlené vaše základné ľudské práva vo výkone trestu odňatia slobody a spôsob, akým by mali byť zaručené.

Dôvody odňatia slobody

Do ústavu na výkon trestu môžete byť umiestnený, ak vás súd uznal vinným z trestného činu a odsúdil vás na výkon trestu odňatia slobody.

Vaša osobná sloboda môže byť obmedzená aj vtedy, ak ste obvinený zo spáchania trestného činu. V takom prípade môžete byť počas vyšetrovania a súdneho konania zadržaný vo väzbe, kým čakáte na konečný rozsudok vo vašej veci. V takom prípade nie je osoba umiestnená v ústave na výkon trestu odňatia sloboda, ale v ústave na výkon väzby. Viac informácií o vyšetrovacej väzbe si môžete prečítať v časti Zatknutie a zadržanie.  

Trestný zákon obsahuje trestné činy, za ktoré možno ako trest použiť odňatie slobody.

Trest odňatia slobody & Ľudské práva

V oblasti ľudských práv sa trest odňatia slobody a iné formy zadržania považujú za pozbavenie slobody. Napriek tomu, že osoba je zbavená slobody, počas pobytu v ústave nestráca svoje ľudské práva. Odsúdení majú právo žiť normálnym životom maximálne, ako je to možné.

To znamená, že v zásade môžete nadväzovať priateľstvá, udržiavať kontakty s rodinou, pracovať a študovať, voliť vo voľbách, cítiť sa bezpečne a udržiavať si zdravie. Štát je povinný toto zabezpečiť. Preto je zodpovedný za životné podmienky, lekársku starostlivosť, bezpečnosť a ďalšie aspekty života v ústave.

O tejto príručke

Táto príručka vysvetľuje podmienky, v ktorých musia byť odsúdení držaní, ako majú príslušníci zboru zaobchádzať s odsúdenými, akú lekársku starostlivosť by mali odsúdení dostávať, ako môžu komunikovať s vonkajším svetom, ako aj druh práce, náboženské a iné aktivity, do ktorých sa môžu odsúdení počas pobytu v ústave zapojiť. Vysvetľuje tiež, ako sa môžu odsúdení sťažovať na problémy súvisiace s ich uväznením. O vašich právach v postupoch zadržania v ústave si prečítajte viac v časti Zatknutie a zadržanie.

Prečítajte si viac o svojich právach v ústave:

Naposledy aktualizované 02/06/2023