Práca, náboženstvo a každodenné aktivity

Počas výkonu trestu by ste mali mať možnosť viesť čo najnormálnejší život. To znamená, že by ste mali mať k dispozícii dostatok každodenných aktivít vrátane možnosti vyznávať svoje náboženstvo, študovať, pracovať a cvičiť.

Základné činnosti

Musia byť zaručené určité minimálne základné činnosti, ako napríklad každodenné cvičenie na čerstvom vzduchu alebo vykonávanie základných náboženských rituálov. Rozsah, v akom musia byť zabezpečené ďalšie aktivity, však závisí od dostupných zdrojov a od režimu v ústave.

Program zaobchádzania

Po nástupe do výkonu trestu odňatia slobody sa pre každého odsúdeného vypracuje tzv. program zaobchádzania. Obsahuje súhrn aktivít zameraných na rozvoj osobnosti odsúdeného, jeho primerané správanie a hodnotovú orientáciu v súlade s jeho právami a povinnosťami.

Program stanovuje cieľavedomé, komplexné a štruktúrované pôsobenie na odsúdeného podľa jeho osobnostných vlastností, odborných vedomostí a stupňa vzdelania v súlade s účelom výkonu trestu.

Na plnenie cieľov programu zaobchádzania sa využívajú formy a metódy pedagogického a psychologického pôsobenia, metódy sociálnej práce, ústavný poriadok, disciplinárna právomoc, zaradenie do pracovných, kultúrnych a vzdelávacích činností.

Denné aktivity a ľudské práva

Nedostatok každodenných aktivít v kombinácii s inými nevhodnými podmienkami môže viesť k fyzickému a duševnému zhoršeniu a môže byť porušením zákazu neľudského alebo ponižujúceho zaobchádzania. Nemožnosť praktizovať náboženstvo v dôsledku vašich podmienok môže porušovať vašu slobodu náboženského vyznania.

O tejto príručke

Táto časť príručky vysvetľuje vaše právo na vzdelanie, prácu, pohyb na čerstvom vzduchu a právo na náboženské vyznanie a rozsah, v akom by ste ich mali mať možnosť využívať počas výkonu trestu odňatia slobody.

Prečítajte si viac o rôznych druhoch denných aktivít:

Naposledy aktualizované 25/04/2023