Podmienky v ústave musia byť také, aby vám umožnili viesť normálny život v čo najväčšej miere. Musí byť zaručená minimálna životná úroveň, aby sa udržala vaša fyzická a psychická pohoda. To znamená, že musia byť zabezpečené základné podmienky, ako je primeraný priestor, svetlo, strava, oblečenie a hygienické požiadavky.

Aj keď odsúdenie na výkon trestu zbavuje človeka slobody, odsúdení nestrácajú svoje ľudské práva a zachovávajú si právo žiť normálny život v čo najväčšej možnej miere. Pobyt v ústave môže priniesť určitú mieru nepokoja a pocit zraniteľnosti. Podmienky v ústave by preto nemali spôsobovať ďalšie utrpenie alebo k nemu prispievať. 

To znamená, že fyzikálne podmienky, ako napríklad priestor a teplota v cele, musia byť primerané. Príslušníci zboru musia tiež zabezpečiť vaše základné potreby, ako je strava, oblečenie, hygienické požiadavky, prístup k svetlu a čerstvému vzduchu.

Právne normy

Na Slovensku sú podrobnosti a normy týchto podmienok vysvetlené v Zákone o výkone trestu odňatia slobody a v Poriadku výkonu trestu odňatia slobody.

O tejto príručke

Táto časť príručky vysvetľuje, aké sú minimálne životné štandardy na zabezpečenie vašej fyzickej a psychickej pohody. Okrem toho vysvetľuje, ako môžu nevhodné životné podmienky viesť k porušeniu vašich ľudských práv, napríklad k neľudskému alebo ponižujúcemu zaobchádzaniu.

Naposledy aktualizované 24/04/2023