Mali by ste mať možnosť udržiavať svoje súkromné a rodinné vzťahy s ľuďmi mimo ústavu čo najviac normálne. Máte tiež právo na korešpondenciu so svojím advokátom a štátnymi inštitúciami bez dozoru.

Právo na komunikáciu

Správa ústavu musí zabezpečiť, aby ste mali možnosť komunikovať so svojou rodinou, priateľmi, právnikom, lekárom a inými osobami. Komunikácia s vonkajším svetom zahŕňa posielanie listov, telegramov, telefonovanie a návštevy osôb.

Obmedzenia

Vaša komunikácia s osobami mimo ústavu môže byť obmedzená len z bezpečnostných dôvodov. Vždy, keď správa ústavu obmedzí vašu slobodu písať alebo telefonovať ľuďom mimo ústavu alebo sa stretávať s rodinou, musia existovať oprávnené dôvody na takéto obmedzenia.

O tejto príručke

Táto časť príručky vysvetľuje, s kým, akým spôsobom a ako často by ste mali mať možnosť komunikovať a aké ľudské práva by mohli byť v tejto súvislosti dotknuté.

Prečítajte si viac o týchto typoch komunikácie:

Naposledy aktualizované 25/04/2023