Ak sa domnievate, že vaše ľudské práva boli porušené, máte právo podať sťažnosť na takéto porušenie. Je to dôležité na zastavenie prebiehajúceho porušovania, zabránenie budúcemu porušovaniu alebo na získanie odškodnenia.

Najprv by ste sa mali sťažovať na mieste - na slovenských úradoch a súdoch. Medzinárodné a európske inštitúcie nebudú akceptovať vašu sťažnosť, ak ste sa najprv nepokúsili sťažovať na miestnych inštitúciách. Na medzinárodné a európske inštitúcie sa môžete obrátiť len vtedy, ak si myslíte, že porušenie vašich práv nenapravili slovenské inštitúcie.

Sťažnosti adresované vedeniu ústavu

Za udržiavanie dobrých podmienok a poriadku v ústave sú zodpovední príslušníci zboru a riaditeľ vášho ústavu. Tá sú pod interným dohľadom v rámci Zboru väzenskej a justičnej stráže. Preto môžete vo všeobecnosti všetky sťažnosti na príslušníkov zboru alebo spoluodsúdených podávať v prvom stupni riaditeľovi ústavu a v druhom stupni generálnemu riaditeľovi Zboru väzenskej a justičnej stráže. Prečítajte si viac o všeobecnom postupe podávania sťažností.

Špecifické sťažnosti

V niektorých situáciách musíte svoju sťažnosť predložiť špeciálnym inštitúciám vytvoreným na riešenie konkrétneho typu sťažností, ako je napríklad vyšetrovanie trestných činov alebo posudzovanie kvality lekárskej starostlivosti. Prečítajte si viac o výnimkách pri podávaní sťažností.

Prečítajte si o rôznych postupoch podávania sťažností:

Naposledy aktualizované 25/04/2023