Trestné konanie

Budete čeliť trestnému konaniu, ak ste obvinený / obvinená zo spáchania trestného činu. Môžete byť tiež v pozícii osoby zúčastnenej na trestnom konaní, ak ste obeťou alebo svedkom trestného činu.

Príručka ľudských práv

Európska platforma pre ľudskoprávne vzdelávanie