Ako sa domáhať svojich práv

Ako sa domáhať svojich práv v prípade namietaného porušenia vášho práva na súkromie alebo vašej slobody prejavu?
Máte právo podať podnet a žiadať o náhradu ujmy ak sa domnievate, že vaše právo na súkromie bolo porušené rozšírením informácie týkajúcej sa vášho súkromného života.
 
Máte tiež právo sa sťažovať, ak sa naopak domnievate, že vám bolo nezákonne a bezdôvodne znemožnené zverejniť informáciu a súkromnom živote inej osoby, ale ak vám bol za takéto zverejnenie udelený trest.

Príručka ľudských práv

Európska platforma pre ľudskoprávne vzdelávanie