Celý proces preskúmavania vašej žiadosti, vrátane prijatia rozhodnutia Výboru pre ľudské práva môže trvať aj niekoľko rokov.
 
Po tom, čo Výbor dostane vaše prvotné podanie, najprv posúdi jeho prijateľnosť. Následne dostanete od Výboru písomné vyrozumenie, v ktorom vám oznámia, či bola vaša sťažnosť prijatá a zaregistrovaná, alebo bola vyhlásená za neprijateľnú a teda ju Výbor ďalej nebude preskúmavať.
 
Ak bola vaša sťažnosť prijatá, bude zaradená do zoznamu a preskúmaná v určenom poradí.. Môže to trvať aj niekoľko rokov. Výbor môže uprednostniť niektoré druhy prípadov, ktoré považuje za urgentné. Môžu to byť napríklad prípadov hroziacich deportácií alebo prípadov, v ktorých môže dochádzať k mučeniu.
 
Po prvotnom preskúmaní vašej žiadosti Výbor požiada vládu Slovenskej republiky o jej stanovisko k vášmu prípadu. Potom vás Výbor vyzve, aby ste zaslali svoje pripomienky k vyjadreniu slovenskej vlády.
 
Vaša sťažnosť bude preskúmaná v rámci písomnej procedúry, čo znamená, že nebudete musieť cestovať do Ženevy, kde má Výbor sídlo. 

Príručka ľudských práv

Európska platforma pre ľudskoprávne vzdelávanie