Ktokoľvek, kdekoľvek

Všetci ľudia sú oprávnení k užívaniu ľudských práv. Tieto práva im neprináležia z dôvodu ich príslušnosti k štátu, rase, pohlaviu, sexuálnej orientácii alebo sociálnemu postaveniu. Ľudia si niekedy myslia, že ľudské práva patria len tým, ktorí nespravili nikdy nič zlé, kým tí druhí si ich nezaslúžia. To však nie je pravda. Niektoré ľudské práva možno za určitých okolností obmedziť, ale ľudské práva ako také nemôžu byť upreté nikomu, sú neodňateľné.

príklad Ak ste spáchali trestný čin a skončíte vo väzení, vaša osobná sloboda bude obmedzená, čo je súčasťou vášho trestu. Avšak nemôžete byť bitý, nemôžu vás nechať hladovať ani vás nemôžu urážať.

Vyrovnávanie práv

Skutočnosť, že vám prináležia ľudské práva, neznamená, že môžete robiť čokoľvek, čo sa vám zachce. Najlepšie sa to dá vysvetliť tak, že vaša sloboda a práva končia tam, kde sa začínajú práva druhých. Vaše záujmy a vaše práva musia byť v rovnováhe s právami iných ľudí a pokiaľ dochádza ku kolízii, musí byť nájdený kompromis.

príklad Nemôžete organizovať nepovolenú demonštráciu na ulici tak, aby ste bránili iným ľuďom pri ich ceste do práce. Neznamená to, že by ste nemohli demonštrovať vôbec, alebo že by bolo právo iných ísť nerušene do práce dôležitejšie. Avšak záujmy rôznych skupín ľudí musia byť v každej situácii dôsledne vyhodnotené a vyvážené. Štáty musia zriadiť príslušné inštitúcie, ktorých úlohou je tieto hranice stanoviť.

Obmedzenia

Ľudské práva môžu byť obmedzené. Niektoré vaše ľudské práva a základné slobody môžu byť obmedzené v záujme ochrany práv a slobôd iných a v prospech širšieho blaha zvyšku spoločnosti.

príklad  Ak spáchate trestný čin a niekoho poškodíte, môžete byť poslaný do väzenia, čiže môžete stratiť slobodu. Existuje len niekoľko práv, ktoré nie je možné obmedziť za žiadnych okolností, niekedy ich nazývame práva absolútne. Sú to zákaz mučenia a ochrana pred otroctvom a nútenou prácou. Mučenie, zotročenie alebo nevoľníctvo a nútená práca nemôžu byť oprávnené za žiadnych okolností.

Príručka ľudských práv

Európska platforma pre ľudskoprávne vzdelávanie