Každý má právo šíriť svoje názory a myšlienky a zdieľať informácie v akejkoľvek podobe. V terminológii ľudských práv sa uvedené právo nazýva sloboda prejavu. Toto právo zakazuje štátu aj ostatným ľuďom v spoločnosti cenzúru a môže byť obmedzené iba z veľmi závažných dôvodov.

Naposledy aktualizované 31/03/2021