Sloboda prejavu môže byť obmedzená, ak osoba alebo skupina, ktorá ju uplatňuje porušuje práva inej osoby alebo skupiny alebo základné demokratické hodnoty. Akékoľvek obmedzenie musí byť zákonné a musí predstavovať výnimku založenú na konkrétnom prípade.

Vyváženie práv

Verejné prejavy, články a iné formy prejavu môžu vážne poškodiť alebo dokonca podnietiť nenávisť alebo násilie voči inej osobe alebo skupine. Preto musí byť sloboda prejavu jednej osoby alebo skupiny vyvážená s právami iných. Sloboda prejavu môže byť obmedzená, ak osoba alebo skupina, ktorá ju uplatňuje, porušuje práva inej osoby alebo skupiny alebo demokratické hodnoty spoločnosti ako celku.

To platí aj pre slobodu prístupu k informáciám. Napríklad príslušníci spravodajských agentúr a zdravotnícky personál nesmú zverejňovať informácie, ktoré získali pri plnení svojich povinností.

Hodnotiace kritériá

Akékoľvek obmedzenia slobody prejavu však musia byť zákonné a musia predstavovať výnimku v jednotlivých prípadoch. Polícia, súdy, štátne inštitúcie a dokonca aj súkromné spoločnosti a organizácie musia preto preukázať, že každé obmedzenie:
  • je ustanovené zákonom
  • sleduje legitímny cieľ
  • je potrebné na zabezpečenie legitímneho cieľa
  • je proporcionálne

Prečítajte si viac o rôznych formách obmedzení a kritériách hodnotenia zákonných obmedzení:

Naposledy aktualizované 06/03/2024