Budete čeliť trestnému konaniu, ak ste obvinený / obvinená zo spáchania trestného činu. Môžete byť tiež v pozícii osoby zúčastnenej na trestnom konaní, ak ste obeťou alebo svedkom trestného činu.

Prečítajte si viac o svojich právach a povinnostiach ako:

Naposledy aktualizované 14/06/2021