Výbor OSN pre ľudské práva

Výbor pre ľudské práva je súčasťou systému ľudskoprávnych orgánov OSN. Je to panel medzinárodných expertov a expertiek dohliadajúcich nad dodržiavaním Medzinárodného paktu o občianskych a politických právach (ďalej aj „MPOPP“), ktorý je jedným zo základných medzinárodných ľudskoprávnych dohovorov.

Zdroje

Naposledy aktualizované 11/03/2024