Európsky súd pre ľudské práva

Európsky súd pre ľudské práva je nezávislý medzinárodný súd, ktorý skúma sťažnosti na porušovanie ľudských práv. Súd sídli vo francúzskom meste Štrasburg.

Zdroje

Naposledy aktualizované 04/04/2021