Európsky súd pre ľudské práva

Európsky súd pre ľudské práva je nezávislý medzinárodný súd, ktorý skúma sťažnosti na porušovanie ľudských práv. Súd sídli vo francúzskom meste Štrasburg.