O Príručke

Každý má právo poznať svoje práva. Príručka ľudských práv (Human Rights Guide) je online informačným a vzdelávacím zdrojom a samovzdelávacím nástrojom. Poskytuje pomoc k lepšiemu pochopeniu ľudských práv v rozličných situáciách.

Beta verzia

Príručka ľudských práv je pilotnou ("beta") verziu produktu. Znamená to, že sa pozeráte na prvú verejnú verziu tejto webovej stránky. Počas beta fázy prevádzkovania bude stránka priebežne aktualizovaná, testovaná a zdokonaľovaná. Niektoré časti nemusia byť ešte dokončené alebo plne sfunkčnené.

Hlavné prvky Príručky ľudských práv:

Ľudské práva prostredníctvom tém

Pri vysvetľovaní toho, ako ľudské práva fungujú, volí Príručka tematický prístup. Miesto vymenovania jednotlivých práv sa dozviete, ktoré práva sú relevantné pri riešení určitej konkrétnej situácie alebo záležitosti z vášho každodenného života. Postupne budú pridávané ďalšie témy.

Poskytnutie pomoci

Príručka vám poskytne pomoc a návod k tomu, ako sa domáhať nápravy, ak boli vaše práva porušené. Pod každou témou nájdete časť vysvetľujúcu postup, ako sa domáhať svojich práv.

Vyhľadávanie zdrojov

Príručka vám ponúka odkazy na príslušné vnútroštátne a medzinárodné právne normy, judikatúru a iné súvisiace dokumenty. Tieto môžete nájsť v sekcii Zdroje v spodnej časti príslušnej strany. Najvýznamnejšie súdne prípady sú zhrnuté do sumárov, pričom ku každému prípadu je priradený link na celý text súdneho rozhodnutia.

Inštitúcie a organizácie

Jedna z častí Príručky je venovaná ľudskoprávnym inštitúciám, na ktoré sa môžete obrátiť v prípade namietaného porušenia vašich ľudských práv. V tejto časti sa dozviete, kedy a ako sa môžete na zmienené inštitúcie obrátiť. V Príručke nájdete aj časť o mimovládnych organizáciách venujúcich sa ľudským právam, ktoré vám tiež môžu pomôcť alebo vám môžu poskytnúť ďalšie užitočné informácie, ako postupovať.

Prispôsobenie Príručky reáliám jednotlivých krajín a viacjazyčnosť

Príručka je projektom európskej spolupráce, ktorej obsah je prispôsobený reáliám jednotlivých zúčastnených krajín – Lotyšska, Estónska, Litvy, Bulharska, Slovenska a Slovinska. V súčasnosti je príručka prístupná v lotyšskom, estónskom, litovskom, slovenskom a slovinskom jazyku s prekladom do angličtiny a ruštiny.

Používanie Príručky

Príručka má jednoduchú, prehľadnú štruktúru a pevne stanovenú grafickú úpravu jednotlivých strán. Na spodnej časti každej strany môžete prehľadávať iné označené strany s cieľom zistiť viac o danej téme. V záujme rýchlejšej a ľahšej navigácie nájdete v hornej časti používateľského rozhrania každej strany "omrvinku" (breadcrumb), náznak, podľa ktorého vždy viete, v ktorej časti Príručky sa nachádzate. Tlačidlo „menu“ vám zas umožní prístup k celej štruktúre Príručky. Prostredníctvom funkcií "vyhľadávanie" (search) a "štítok" (tag)  sa môžete ľahko dostať k hľadanému obsahu a študovať príslušné strany v celej Príručke. Príručka bola vyvinutá ako responzívny, dobre reagujúci nástroj, čo znamená, že bola adaptovaná na prácu s rozličnými zariadeniami a na monitoroch rozličnej veľkosti.

Používanie obsahu

Pri používaní Príručky majte vždy na pamäti, že ponúkaný obsah je určený len pre osobné a vzdelávacie účely. Zistite viac o používaní obsahu. Používaním tejto stránky vyjadrujete súhlas s podmienkami jej používania.

Partnerské organizácie a prispievatelia

Príručka ľudských práv (Human Rights Guide) je platformou pre ľudskoprávne vzdelávanie a spoluprácu. Bola spustená v Lotyšsku v roku 2016, v Estónsku a Litve v roku 2017, v Bulharsku v roku 2019 a na Slovensku a v Slovinsku v roku 2021. Nositeľom projektu je lotyšská mimovládna organizácia Baltic Human Rights Society (Baltská spoločnosť pre ľudské práva). Partnerským organizáciami projektu sú  Estonian Human Rights Centre (Inimõiguste Keskus, Estónske centrum pre ľudské práva), Human Rights Voice (Žmogaus teisių balsas, Ľudskoprávny hlas) v Litve, the Bulgarian Helsinki Committee (Български хелзинкски комитет, Bulharský helsinský výbor), Helsinský výbor pre ľudské práva na Slovensku (Helsinki Committee for Human Rights in Slovakia) a Peace Institute (Mirovni inštitut, Mierový inštitút) v Slovinsku.

Projekt Príručka ľudských práv bol podporený Ministerstvom zahraničných vecí Holandského kráľovstva, Programom Erasmus+ Európskej únie a Ministerstvom kultúry Lotyšska. Európska komisia a ostatní donori spolufinancujúci tento projekt nenesú zodpovednosť za informácie zverejnené na tejto stránke, ani za ich akékoľvek použitie.

Koncept & Projektový manažment

Partnerské organizácie projektu

Podporovatelia

Kontakt

V prípade akýchkoľvek otázok, kontaktujte nás prosím na adrese guide@baltichumanrights.org.

Čítajte viac o spôsobe odkazovania na túto stránku, poskytovaní spätnej väzby a o uzatváraní partnerstiev a spolupráce v Podmienkach používania.

Pokiaľ nás budete kontaktovať, majte prosím na pamäti, že vám nemôžeme poskytnúť bezplatnú doplnkovú právnu pomoc ani inú formu podpory.

Táto stránka používa súbory cookies. Viac info tu

×