Naša platforma

Čoskoro dostupné v 8 Európskych krajinách

Nástroj

Hlavné časti Príručky ľudských práv

  • Ľudské práva naprieč témami
  • Nájdite pomoc
  • Preskúmajte zdroje
  • Inštitúcie a organizácie
  • Špecifické pre danú krajinu a viacjazyčné
  • Prever svoje vedomosti

Naša vízia a misia

Každý má právo poznať svoje práva

Príručka ľudských práv slúži ako platforma pre vzdelávanie v oblasti ľudských práv. Ponúka nástroje a zdroje na vzdelávanie o ľudských právach pre občiansku spoločnosť a profesionálov, a zároveň zjednocuje organizácie a inštitúcie verejného sektora, ktoré sa venujú vzdelávaniu v rámci ľudských práv. Príručka ľudksých práv vychádza z presvedčenia, že každý človek má právo poznať svoje práva.                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Naša misia je poskytnúť viacjazyčné, otvorené a užívateľsky prístupné zdroje v oblasti ľudských práv, ktoré pomôžu jednotlivcom a profesionálom získať vedomosti v rámci ľudských práv a zároveň rozvinúť si schopnosti na ich využitie v praxi. Naša vízia je vybudovať spoločnú Európsku platformu, ktorá bude zjdenocovať informácie a zvyšovať povedomie o problematike ľudských práv medzi občanmi, profesionálmi a inštitúciami. Týmto chceme prispieť k informovanej a zodpovednej spoločnosti, ktorá bude stáť na demokratických hodnotách, dobrom spravovaní vecí verejných a princípoch právneho štátu.   

Náš príbeh

Vyvinuté v Pobaltí

Príručka ľudských práv vznikla z iniciatívy mimovládnej organizácie v Pobaltí- Baltic Human Rights Society. Proces publikácie príručky začal v Lotyšksku (2016), neskôr nasledovalo Estónsko a Litva (2017). Projekt sa stal celoeurópskou platformou v momente ako sa pridalo Bulharsko (2019), Slovinsko a Slovensko (2021). V budúcnosti sa k iniciatíve pripojí aj Francúzsko a Chorvátsko (2023). 

Naša sieť

Prispievame k ľudskoprávnemu vzdelávaniu v Európe aj mimo nej.

- Baltická spoločnosť pre ľudské práva (Lotyšsko)
- Helsinský výbor v Bulharsku
- Centrum pre ľudské práva v Estónsku
- Dom ľudksých práv v Záhrebe (Chorvátsko)
- Medzinárodný inštitút pre mier a ľudské práva (Francúzsko)
- Hlas ľudských práv (Litva)
- Inštitút monitorovania ľudských práv (Litva)
- Neziskový právny inštitút (Litva)
- Helsinský výbor pre ľudské práva na Slovensku
- Mierový inštitút- inštitút pre súčasné sociálne a politické štúdia (Slovinsko)

Príručka ľudských práv prvýkrát vznikla v Pobaltí s finančnou podporou Ministerstva zahraničných vecí Holandska (2013-2016). Obsah príručky spolu s novými časťami ako sú testy na preverenie vedomostí, či infografiky a prípadové štúdie boli pridané vďaka podpore z Nordplus (2016-2022). Obsah príručky však zostal nezmenený, no pridané boli nové časti a do projektu sa zapojili ďalšie Európske krajiny. Naviac realizácia projektu je možná aj vďaka podpore z programu Erazmus+ (2017-2023) a financovančnej podpore Ministerstva kultúry Lotyšska. V roku 2022 sme začali spolupracovať s Fondom pre aktívnych občanov na Islande, v Lichtenštajnsku a Nórsku, čo zabezpečilo dlhodobú podporu vzdelávacích aktivít v oblasti ľudských práv.

Pojekt Príručky ľudských práv prebieha pod záštitou Národnej komisie UNESCO v Lotyšsku a Ochrancu ľudksých práv v Lotyšsku.      

Príručka ľudských práv

Európska platforma pre ľudskoprávne vzdelávanie