Po zatknutí budete zadržaný na dočasnom mieste zadržania, v tzv. cele policajného zaistenia (CPZ). Máte právo byť držaný v podmienkach, ktoré nie sú neľudské alebo ponižujúce.

Na vyhodnotenie, či ste zadržiavaný v súlade so štandardami ľudských práv, mali by ste venovať pozornosť týmto základným podmienkam:

  • Sú muži a ženy držaní oddelene?
  • Je vaša cela dostatočne veľká na počet ľudí v nej?
  • Máte posteľ, matrac a deku?
  • Máte vo svojej cele toaletu a umývadlo, ktoré sú riadne oddelené od zvyšku cely?
  • Je v cele príliš chladno alebo príliš teplo?
  • Máte denné svetlo cez deň a osvetlenie po zotmení?
  • Podarilo sa vám ísť na čerstvý vzduch, ak ste boli zatknutí dlhšie ako 24 hodín?
  • Bola vám poskytnutá strava trikrát denne a mali neobmedzený prístup k pitnej vode?
  • Dostali ste potrebné hygienické potreby?

Na Slovensku sú podrobnosti a štandardy týchto podmienok upravené v Zákone o policajnom zbore. Viac podrobností predpisujú interné predpisy Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o celách predbežného zadržania.

Aké ľudské práva môžu byť porušené?

Držanie v nevhodných podmienkach môže byť veľmi ponižujúce a spôsobiť fyzické a psychické utrpenie. Napríklad, ak vám odoprú jedlo alebo vodu, alebo musíte ísť na toaletu pred ostatnými zadržanými osobami, alebo nemáte posteľ a niekoľko hodín nemôžete sedieť ani ležať. Nevhodné podmienky môžu mať za následok neľudské alebo ponižujúce zaobchádzanie.

Utrpenie však musí dosiahnuť aspoň minimálnu úroveň závažnosti, aby mohlo viesť k porušeniu ľudských práv. Pri posudzovaní, či ste boli držaní v neľudských alebo ponižujúcich podmienkach, by sa mali brať do úvahy napríklad nasledovné faktory:  trvanie situácie, fyzické a psychologické efekty, váš vek, pohlavie a zdravotný stav. Podmienky v mieste zadržania sa často budú hodnotiť spoločne, a nie na základe jediného izolovaného incidentu.

Aby sa zlé zaobchádzanie mohlo považovať za mučenie, konanie musí byť obzvlášť závažné a kruté a spôsobiť veľmi ťažké utrpenie. Prečítajte si viac o tom, ako posúdiť, či boli porušené vaše práva.

Príručka ľudských práv

Európska platforma pre ľudskoprávne vzdelávanie