Pri zatýkaní s vami nesmie polícia zaobchádzať neľudským alebo ponižujúcim spôsobom. Počas zatýkania nesmie polícia používať neprimeranú alebo nadmernú fyzickú silu. Nemali by používať ani nátlakové metódy, keď vás vypočúvajú alebo vykonávajú iné procesné úkony po vašom zatknutí. Okrem toho máte právo na to, aby ste boli držaný v ľudských podmienkach, a ak je to potrebné, máte právo na lekársku starostlivosť.

O tejto sekcii

Táto časť príručky vysvetlí, aké zaobchádzanie a podmienky by mali byť poskytnuté a ktoré situácie by mohli viesť k porušeniu vašich ľudských práv.

Príručka ľudských práv

Európska platforma pre ľudskoprávne vzdelávanie