Nikto vás nemôže nútiť, aby ste poskytovali informácie proti sebe samému, a to ani v prípade, že ste obvinený z veľmi závažného priestupku alebo trestného činu. Na Slovensku vás o tom musí polícia informovať hneď na začiatku vášho výsluchu. Musíte byť opatrný, čo hovoríte, pretože tieto informácie môžu byť neskôr použité na súde proti vám.

Musíte však uviesť pravdivé informácie o svojej totožnosti, napríklad meno a priezvisko. Polícia vám môže odoberať vzorky, ako sú odtlačky prstov a DNA. Ak ich podozrivá alebo obvinená osoba odmietne poskytnúť, môžu sa odobrať aj proti jej vôli. V takom prípade je potrebný písomný príkaz prokurátora alebo sudcu. Je tiež možné nariadiť odber krvi.

Aké ľudské práva môžu byť porušené?

Ak ste nútený hovoriť proti svojej vôli alebo svedčíte proti sebe, môže to mať za následok porušenie práva na spravodlivý proces. Prečítajte si viac informácií o práve nevypovedať.

Príručka ľudských práv

Európska platforma pre ľudskoprávne vzdelávanie