Právna pomoc a príprava prípadu

Vždy máte právo na právnu pomoc, ktorú si platíte sami. Právnu pomoc v niektorých prípadoch poskytne a zaplatí štát. Máte tiež právo na stretnutia a dôvernú komunikáciu so svojím právnym zástupcom.

Právo na právnu pomoc

Po zadržaní máte právo na právnu pomoc. Zadržaná osoba má právo zvoliť si právneho zástupcu a konzultovať s ním prípad už počas zadržania bez prítomnosti tretej osoby. Zadržaná osoba má právo požadovať prítomnosť právneho zástupcu počas výsluchu, pokiaľ nie je právny zástupca tejto osoby nedostupný. Polícia vás musí oboznámiť s týmto právom ihneď po vašom zadržaní.

Na Slovensku vás môžu v trestnom konaní obhajovať iba advokáti a advokátsky koncipienti. Advokát vám môže pomôcť namietať vaše zatknutie, ako aj pripraviť sa na obhajobu v danej trestnej veci.

Ak v čase zadržania nemáte advokáta, môžete požiadať príslušníka, ktorý vás zatýka, aby vám bol dočasne pridelený obhajcu, za ktorého zaplatí štát, ak ste obvinenou osobou.

Prečítajte si viac o obhajobe v trestnom konaní.

Bezplatná právna pomoc

Vždy máte právo vybrať si advokáta, ktoré si platíte sami, podľa vlastného výberu. Neexistuje všeobecné právo na bezplatného alebo štátom plateného advokáta v prípade zadržania alebo zatknutia. Advokáta plateného štátom iba v prípade, že budete zatknutý ako obvinená osoba.

príklad Ak polícia zatkne ľudí, ktorí sa zúčastnili bitky v nočnom bare, nie sú všetci od začiatku podozriví ani obvinení z trestného činu. V čase, keď polícia iba objasňuje, čo sa vlastne stalo a kto je zranený, kto spôsobil bitku a kto je len náhodným účastníkom, nie je dôvod, aby štát každému hradil právne zastúpenie. Táto povinnosť štátu sa bude vzťahovať na osoby, ktoré budú obvinené z trestného činu, a tiež na obete v určitom obmedzenom rozsahu.

Situácie, kedy bude advokát určený a hradený štátom:

  • Nemáte zvoleného advokáta, ale obhajoba advokátom je v trestnom konaní povinná
  • Máte zvoleného advokáta, ale z nejakého dôvodu sa nemôže zúčastňovať na procesných úkonoch, pri ktorých je prítomnosť právneho zástupcu povinná
  • Nemáte advokáta, pretože si ho nemôžete dovoliť zaplatiť a ste v pozícii obvineného z trestného činu

Postup ustanovenia advokáta je vysvetlený v Trestnom poriadku.

Komunikácia s advokátom

Počas vášho zatknutia sa môžete so svojím právnym zástupcom stretávať v zásade bez osobitného súhlasu osoby, ktorá vedie vyšetrovanie, a bez časového obmedzenia. Polícia musí zabezpečiť podmienky tak, aby bolo stretnutie s vašim advokátom dôverné.  Polícia alebo iné orgány činné v trestnom konaní nesmú odpočúvať váš rozhovor s advokátom.

Právo na obhajobu

Je dôležité mať advokáta, ktorý vám môže pomôcť namietať vaše zatknutie, ako pripraviť sa na obhajobu v danej trestnej veci, ak budete obvinený. Zároveň máte právo obhajovať sa aj sám. To znamená, že máte právo nevyužívať advokáta a uplatniť sám všetky práva na svoju obhajobu.  Prečítajte si viac o práve na obhajobu.

Aké ľudské práva môžu byť porušené?

Ak ste nemali možnosť zvoliť si advokáta a preto ste nemohli účinne napadnúť svoje zatknutie, mohlo to mať za následok porušenie práva na osobnú slobodu a bezpečnosť.

Ak ste nemali možnosť zvoliť si advokáta a preto ste sa nedokázali správne pripraviť na svoju obhajobu, alebo prišlo k nepovolenému narušeniu vašej komunikácie s advokátom, alebo ste sa nemohli brániť, kde je to povolené, môže to mať za následok porušenie práva na spravodlivý súdny proces.

Príručka ľudských práv

Európska platforma pre ľudskoprávne vzdelávanie