Je niekoľko dôležitých práv, ktoré by ste mali poznať, keď ste zatknutý. Polícia je povinná informovať vás o týchto právach.

Je dôležité vedieť, že máte právo:

  • poznať dôvody vášho zatknutia a obvinenia proti vám
  • nevypovedať a neposkytovať informácie, ktoré môžu byť proti vám použité na súde
  • žiadať prítomnosť právneho zástupcu
  • informovať vašich príbuzných alebo inú osobu o vašom zadržaní

O tejto sekcii

Táto časť vysvetlí, čo uvedené práva v skutočnosti znamenajú a kedy o nich musíte byť informovaní.

Príručka ľudských práv

Európska platforma pre ľudskoprávne vzdelávanie