V prípade zatknutia na základe dôvodného podozrenia môžete byť zadržiavaný maximálne na 48 hodín alebo 96 hodín v prípade terorizmu.

Počas tejto doby sa osoba, ktorá vedie trestné stíhanie a vyšetrovanie, musí rozhodnúť, či vás prepustí na slobodu alebo vznesie obvinenie ​​a požiada sudcu, aby vás vzal do vyšetrovacej väzby. Ak už máte oficiálne postavenie obvineného, ​​môžete byť zatknutý na základe príkazu sudcu na zatknutie. V takom prípade vás môže polícia zadržať najviac na 24 hodín.

O žiadosti polície o vzatie do väzby rozhodne sudca pre prípravné konanie. Ak ste boli zatknutý v čase, keď už prebieha konanie na súde, musíte byť predvedený pred súd, ktorý prejednáva váš prípad, a o vašej väzbe rozhodne predseda senátu.

dôležité Osoba, ktorá vedie vyšetrovanie, je povinná vás predviesť pred sudcu pre prípravné konanie alebo pred predsedu senátu. O to nemusíte ani požiadať. Polícia ani prokurátor nemôžu rozhodnúť o vašej väzbe.

Sudca pre prípravné konanie alebo predseda senátu môže rozhodnúť o vašej väzbe iba z dôvodov stanovených zákonom. Prečítajte si viac o dôvodoch na väzbu.

Aké ľudské práva môžu byť porušené?

Ak ste neboli okamžite a automaticky predvedený pred sudcu pre prípravné konanie alebo predsedu senátu pred uplynutím lehoty zatknutia alebo zaistenia, mohlo by to mať za následok porušenie práva na osobnú slobodu a bezpečnosť.

Príručka ľudských práv

Európska platforma pre ľudskoprávne vzdelávanie