Existujú aj situácie, ktoré nesúvisia s vyšetrovaním alebo podozrením zo spáchania trestného činu, no kedy vás môže polícia zadržať na základe Zákona o policajnom zbore

Tieto situácie sa týkajú napr. osoby:

  • ktorá priamo ohrozuje svoj život alebo zdravie alebo život a zdravie iných osôb alebo majetok
  • pristihnutej pri páchaní priestupku, ak existuje dôvodná obava, že v tom bude pokračovať, alebo ak je to nevyhnutne potrebné na riadne zistenie alebo objasnenie veci
  • ktorá uráža policajta alebo inú osobu alebo sa správa inak agresívne
  • na ktorú bolo vyhlásené medzinárodné policajné pátranie
  • musí preukázať svoju totožnosť, ak sa nachádza v mieste, kde hrozí teroristický útok, alebo na mieste, kde došlo k teroristickému útoku

Zaistenie sa musí vykonať podľa postupu a lehôt stanovených v Zákone o policajnom zbore. Prečítajte si viac o lehotách.

Príručka ľudských práv

Európska platforma pre ľudskoprávne vzdelávanie