Máte právo sťažovať sa, ak si myslíte, že počas zatknutia došlo k porušeniu niektorého z vašich práv. Najprv by ste sa mali sťažovať na vnútroštátnej úrovni - na slovenských úradoch a súdoch. Medzinárodné a európske inštitúcie vašu sťažnosť neprijmú, ak ste sa najskôr nepokúsili sťažovať na vnútroštátnych inštitúciách. Na medzinárodné a európske inštitúcie sa môžete obrátiť, iba ak ste presvedčený, že slovenské inštitúcie nenapravili porušenie vašich práv.

O tejto časti

V tejto časti príručky sa dozviete, ako a z akých dôvodov sa môžete domáhať svojich práv na slovenských orgánoch a súdoch.

O medzinárodných a európskych postupoch pri domáhaní sa svojich práv sa dočítate v časti inštitúcie pre ľudské práva.

Príručka ľudských práv

Európska platforma pre ľudskoprávne vzdelávanie