Nezávislý a nestranný súd

Spravodlivý proces nemožno zabezpečiť, ak samotný súd nie je transparentný a spoľahlivý. Existujú tri dôležité kritériá, ktoré sú uplatniteľné na všetky súdy.

Kritériá

Všetky súdy musia byť:

1. Zriadené zákonom

Existuje zákon, ktorý vysvetľuje, ako funguje súd, a aké sú pravidlá a postupy, ktorými sa riadi pri prejednávaní veci.

2. Nezávislé

Sudcovia sa riadia iba zákonom a nie sú ovplyvnení nikým iným.

3. Nestranné

Sudcovia sa nemôžu osobne zaujímať o výsledok prípadu, nemôžu byť zaujatí alebo predpojatí.

Spoľahlivý súdny systém

Tieto tri kritériá pomáhajú zabezpečiť, aby bol súdny systém stabilný, spoľahlivý a transparentný. 

Zaisťujú, aby súdy, sudcovia a spôsoby menovania alebo voľby sudcov, ale aj rozpočet, právomoci a kompetencie súdu nemohli byť ľahko zmenené a prispôsobené niekoho záujmom. Vďaka tomu je súdny systém menej zraniteľný voči vonkajším vplyvom, manipulácii alebo korupcii.

Štát je zodpovedný za dobre fungujúci súdny systém a musí zabezpečiť splnenie týchto kritérií. Vaše právo na spravodlivý proces bude narušené, ak súd, ktorý pojednáva váš prípad, nezodpovedá týmto kritériám alebo ich nedodržiava správne.

Príručka ľudských práv

Európska platforma pre ľudskoprávne vzdelávanie