Ako sa domáhať svojich práv

Ako sa domáhať svojich práv, ak si myslíte, že ste sa stali obeťou ohovárania, alebo ak bola vaša sloboda prejavu nezákonne obmedzená.

Máte právo podať žalobu a požadovať odškodnenie, ak sa domnievate, že niekto o vás zverejnil skutočnosti alebo názory, ktoré sa môžu kvalifikovať ako ohováranie.

Máte tiež právo domáhať sa svojich práv, ak sa domnievate, že vám bolo neoprávnene bránené alebo ste boli potrestaný za vyjadrenie opodstatnenej kritiky. Môžete sa tiež domáhať svojich práv, ak si myslíte, že váš trest za dané konanie bol neprimerane prísny.

Príručka ľudských práv

Európska platforma pre ľudskoprávne vzdelávanie