Zdieľanie informácií

Ak chcete uchovať niektoré informácie o sebe ukryté pred zrakom verejnosti, musíte si byť istí, že ich sami nejakým spôsobom nezverejníte.
 
príklad Ak ste zverejnili podrobnosti o svojom súkromnom živote v celom rade rozhovorov poskytnutých pre médiá, nemôžete očakávať, že vaše právo na súkromie bude chránené v rovnakej miere ako v prípade osoby, ktorá tak neurobila.
 
Uvedené platí dvojnásobne, ak ste svoje súkromné informácie zverejnili na internete, napríklad ich zdieľaním na sociálnych sieťach alebo v blogu. Vzhľadom na skutočnosť, že informácie zverejnené na internete môžu byť ľahlo skopírované a poslané ďalej, je spravidla veľmi ťažké ich neskôr zmazať. Osobitne to platí pre sociálne siete, ktoré sú sčasti súkromné a sčasti verejné.

Opätovné publikovanie informácie

Neznamená to však, že informácie, ktoré ste zdieľali o sebe, môžu byť opätovne zverejnené bez akýchkoľvek obmedzení.
 
príklad Ak ste zdieľali fotografie o vašej narodeninovej oslave na sociálnych sieťach, napríklad na Facebooku alebo na stránke pokec.sk, nemôžete očakávať, aby sa s týmito informáciami zaobchádzalo, ako keby boli úplne súkromné. Avšak, s ohľadom na to, koľkým osobám ste povolili prístup k vášmu profilu na sociálnej sieti, môžete stále napadnúť na súde šírenie týchto fotografií inými osobami.

Príručka ľudských práv

Európska platforma pre ľudskoprávne vzdelávanie