Súkromie verzus verejný záujem

Spoločenský status osoby výrazne ovplyvňuje mieru záujmu o jej súkromný život. Je vždy dôležité zodpovedne posúdiť, či odhalenie podrobností zo súkromného života je odôvodnené, alebo nie. Status nesúvisí len s tým, do akej miery je daná  osoba verejne známa, ale aj s typom verejnej funkcie, ktorú zastáva.

Účel publikácie

Zverejnenie podrobností o súkromnom živote konkrétnej osoby môže byť dôležitou súčasťou informovania o veci, ktorá je vo verejnom záujme. Novinári a médiá preto majú určitú slobodu rozhodnúť sa, zverejnenie ktorých podrobností je nevyhnutné z hľadiska materiálu, ktorý spracúvajú. Rovnako platí, že niektoré súkromné informácie môžu zverejniť aj súkromné osoby zúčastňujúce sa verejnej diskusie o dôležitých spoločenských témach.
 
Ani v prípadoch, keď je zverejnená súkromná informácia predmetom verejného záujmu, nemôže osoba, ktorá ju publikuje, zverejniť viac, než je vyslovene nevyhnutné.

Verejní činitelia

Osoby vykonávajúce verejné funkcie, napr.  politici či političky, ale aj iné známe osobnosti („celebrity“), by mali byť pripravené znášať väčšiu mieru zásahov do súkromia ako „bežní“ jednotlivci. Obzvlášť to platí v čase výkonu verejnej funkcie.
 
príklad Médiá môžu informovať o závislosti známeho speváka od drog, pretože je vzorom mnohých tínedžerov. Podobne opodstatnená by bola správa o poslancovi, ktorý sa plaví na jachte počas dovolenky sponzorovanej spoločnosťou, ktorá vyhrala verejné obstarávanie.

Súkromné osoby

Súkromný život osôb, ktoré nezastávajú verejné funkcie, je chránený prísnejšie než súkromie verejných činiteľov. Verejný záujem spojený s ich povolaním či spoločenským statusom, ktorý by odôvodnil zásah do súkromného života, je totiž spravidla nižší.

Obmedzenia

Oprávnenosť zvýšeného verejného záujmu  o záležitosti určitých osôb neznamená, že ich súkromný život nie je nijako chránený. Právo na súkromie  prináleží aj verejným činiteľom.
 
Zverejnenie podrobností o ich súkromnom živote je potrebné zodpovedne zvážiť, pričom do úvahy treba brať rolu, ktorú sa rozhodli zastávať v spoločnosti, aj verejný záujem, ktorý s ňou súvisí. V prípade sporu musia autori a vydavatelia, ktorí zverejnili informáciu zo súkromia, preukázať:
  • ako a prečo zverejnená  informácia súvisí  s verejným záujmom;
  • že neboli zverejnené žiadne informácie nad rámec nevyhnutného verejného záujmu.
príklad Pokiaľ už čitatelia majú dostatok informácií o závislosti a liečbe ministra, pre dôveryhodnosť správy nie je nevyhnutné zverejniť fotografie, ako v nemocnici podstupuje lekársky zákrok.

Verejný záujem alebo zvedavosť?

Pokiaľ určitá správa zasahuje do súkromného života dotknutej osoby, autor alebo vydavateľ musia dokázať, že zverejnenie správy bolo nevyhnutné pre informovanie spoločnosti o záležitosti  verejného záujmu. Verejný záujem si však netreba zamieňať so zvedavosťou. Komerčný záujem či pobavenie niektorých čitateľov založené na senzácii alebo na špekuláciách vo väčšine prípadov nie je možné považovať za legitímny verejný záujem.
 
príklad Ak je jediným účelom zverejnenia určitých fotografií zo súkromia známej osoby uspokojenie zvedavosti čitateľov istého časopisu, neprispeje to k všeobecnému dialógu o témach spoločenského záujmu. Zásah do súkromia tejto osoby tak v tomto prípade nie je opodstatnený.

Príručka ľudských práv

Európska platforma pre ľudskoprávne vzdelávanie