Ak obeť nežiadala o náhradu škody v priebehu trestného alebo správneho konania, ktoré sa týkalo nenávistných prejavov, môže podať takúto žiadosť príslušnému súdu v rámci občianskoprávneho konania. Žalobu o náhradu škody je možné podať aj vtedy, ak trestný súd obžalovaného oslobodil. 
 
Obeť môže žiadať o náhradu za:
  • majetkovú škodu, vrátane poškodenia alebo straty majetku;
  • nemajetkovú ujmu;
  • poškodenie zdravia.
Obeť môže v rámci občianskoprávneho konania žiadať o náhradu majetkovej ujmy v peniazoch od autora alebo šíriteľa nenávistných prejavov aj vtedy, ak nebolo začaté trestné ani správne konanie. V takom prípade musí obeť preukázať, že predmetné tvrdenia (alebo iné formy prejavu) jej spôsobili nemajetkovú alebo majetkovú ujmu.

Žaloba na ochranu osobnosti

Aj keď urážlivé vyjadrenia nedosiahli stupeň nenávistného prejavu a neboli kvalifikované ako trestný čin, môžete takéto vyjadrenia stále považovať za ohováranie a podať žalobu na ochranu osobnosti. Čítajte viac o ohováraní a ako sa domáhať svojich práv v takomto prípade.

Výška náhrady škody

Pri určení výšky náhrady škody súd berie do úvahy:
  • závažnosť trestného činu;
  • spôsobenú ujmu a jej dôsledky;
  • psychickú traumu spôsobenú obeti a iné faktory.

Príručka ľudských práv

Európska platforma pre ľudskoprávne vzdelávanie