Právo neodhaliť novinárske zdroje

Ochrana novinárskych zdrojov patrí medzi kľúčové práva novinárov, pričom napomáha tomu, aby novinári mohli využívať svoju slobodu prejavu a napĺňali svoju funkciu "strážcu" spoločnosti.
 
Bez tejto ochrany by s nimi zdroje nemuseli byť ochotné spolupracovať , čím by nastala situácia, kedy by  nemohli naplno vykonávať svoju funkciu. Novinárom prislúcha toto právo bez ohľadu na to, či ich zdroje informácie získali zákonným alebo nezákonným spôsobom.
 
Právo neodhaliť novinárske zdroje chráni novinárov nielen od konkrétneho príkazu zverejniť meno svojho zdroja, ale aj od snáh polície či iného orgánu verejnej moci, ktoré by mohli viesť k jeho identifikácii.
 
Novinár či vydavateľ má povolené odhaliť svoje zdroje iba v prípade výslovného súhlasu osoby, od ktorej informácie pochádzajú alebo v prípade smrti danej osoby so súhlasom jej blízkej osoby.
 
príklad Polícia novinárom nemôže nariadiť zverejnenie dokumentov, na základe ktorých by sa dal zdroj identifikovať, a takisto nemôže odpočúvať záznamy telefonátov novinárov či vykonať domovú prehliadku a prehliadku zariadení na elektronické uloženie údajov. 
 
Utajenie novinárskych zdrojov však nie je absolútne a za výnimočných okolností môže byť obmedzené.

Obmedzenia

Od novinárov sa za výnimočných okolností môže požadovať odhalenie ich zdrojov, a to v prípade, ak je potrebná ochrana dôležitého záujmu, a to konkrétne s cieľom predísť závažnému zločinu s trestnou sadzbou prevyšujúcou desať rokov, prípadne korupčnému zločinu.
 
príklad Potreba identifikovať osobu (zdroj), ktorá vypustila utajený plán spoločnosti či informáciu v nesmierne citlivom kriminálnom prípade by automaticky nebola považovaná za verejný záujem, ktorý by odôvodnil odhalenie novinárskych zdrojov.

Príručka ľudských práv

Európska platforma pre ľudskoprávne vzdelávanie