Ústavný súd

Ústavný súd Slovenskej republiky je nezávislý súdny orgán, ktorý posudzuje súlad zákonov a právnych predpisov s Ústavou Slovenskej republiky a rozhoduje o jednotlivých sťažnostiach o porušovaní základných ľudských práv a slobôd. Ústavný súd funguje a rozhoduje predovšetkým na základe Ústavy Slovenskej republiky.

Príručka ľudských práv

Európska platforma pre ľudskoprávne vzdelávanie