Úvod

Európsky súd pre ľudské práva (ďalej aj „ESĽP“, alebo „Súd“) je nezávislý medzinárodný súd, ktorý skúma sťažnosti na porušovanie ľudských práv. Súd sídli vo francúzskom meste Štrasburg.
Pracuje na základe Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd, ktorý je tiež známy ako Európsky dohovor o ľudských právach (ďalej aj „EDĽP“). Nájdete v ňom základné ustanovenia o druhoch porušovania ľudských práv, ktoré Súd skúma, o tom, ako súd funguje, a aké sú pravidlá pre zasielanie sťažnosti Súdu podľa tohto dohovoru a rokovacieho poriadku Súdu.
 
Súd patrí do inštitucionálneho rámca Rady Európy, organizácie založenej v roku 1949 s cieľom presadzovať ľudské práva, demokraciu a právny štát. V súčasnosti má Rada Európy 47 členských štátov, t. j. všetky európske štáty okrem Bieloruska. Radu Európy si nemožno zamieňať s Radou Európskej únie alebo Európskou radou, ktoré sú rozhodovacími orgánmi Európskej únie.
 
Aj keď bol Súd ustanovený ako súčasť Rady Európy, je to nezávislý súd, ktorý skúma sťažnosti na namietané porušovanie ľudských práv v tých krajinách, ktoré podpísali a ratifikovali Európsky dohovor o ľudských právach.

Príručka ľudských práv

Európska platforma pre ľudskoprávne vzdelávanie