Nemáte nárok na bezplatnú právnu pomoc na vypracovanie prvotnej sťažnosti. Môžete si však najať právneho zástupcu (advokáta) alebo napísať sťažnosť sami.
 
Ak je vaša sťažnosť vyhlásená za prijateľnú a oznámená slovenskej vláde, môžete požiadať o právnu pomoc Súd. Budete si musieť vyhľadať právnika sami a zaplatiť za jeho služby. Súd poskytne za služby vášho právnika určitú obmedzenú sumu peňazí až v neskoršej fáze konania. Súd sám určí sumu, ktorú preplatí spravidla za prípravu dokumentov potrebných ku konaniu a za korešpondenciu so Súdom. Musíte si však uvedomiť, že suma poskytnutá Súdom nemusí pokryť všetky náklady na služby vášho právnika.
 
Pamätajte, že slovenská vláda nemá povinnosť zabezpečiť vám právnika. Slovenské národné stredisko pre ľudské práva ani verejný ochranca práv, ktoré sú nezávislými inštitúciami zriadenými zákonom, nemajú voči sťažovateľom povinnosti ani kompetencie.

Príručka ľudských práv

Európska platforma pre ľudskoprávne vzdelávanie