Ľudské práva ochraňujú naše životy a naše osoby pred útlakom a násilím. Umožňujú nám žiť ako slobodným ľuďom a vykonávať rôzne činnosti bez neoprávnených zásahov – napríklad slobodne sa vyjadrovať, dozvedať sa nové informácie, stretávať sa s priateľmi a ľuďmi spoločného zmýšľania ap.

V záujme toho, aby sa ľudské práva skutočne zrealizovali aj v praxi, štáty sa zaviazali, že ich zakotvia v príslušných zákonoch a tak im poskytnú potrebnú ochranu.

Na Slovensku sú ľudské práva v ich základnej podobe chránené Ústavou. Štát však prijal aj viacero iných, vykonávacích zákonov, ktoré ďalej upravujú, čo jednotlivé práva znamenajú, čo je dovolené a čo je zakázané.

príklad Ústava stanovuje, že máte zaručenú slobodu vyjadrovania. Ale napríklad tlačový zákon upravuje, ako toto právo uplatňovať spôsobom, aby ste nepoškodili iných ľudí, ktorí tiež majú svoje práva.

Príručka ľudských práv

Európska platforma pre ľudskoprávne vzdelávanie