Podmienky používania

Na tejto strane sa dozviete, ako používať Príručku ľudských práv (Human Rights Guide) a takisto sa môžete zoznámiť s Podmienkami používania, ktorými ste viazaní pri používaní tejto stránky.

O Príručke

Príručka ľudských práv (Human Rights Guide) je online platformou pre ľudskoprávne vzdelávanie, ktorá slúži ako zdroj informácií a poznatkov a je tiež nástrojom samovzdelávania. Je súčasťou viacfázového programu ľudskoprávneho vzdelávania  v niekoľkých európskych krajinách. Príručka ľudských práv bola vyvinutá na základe princípu "právo poznať svoje práva" a jej cieľom je poskytnúť pomoc pri porozumení ľudskoprávnych princípov v rozličných situáciách. Je to priebežný projekt a postupom času sa k obsahu stránky budú pridávať ďalšie témy.

Nositeľom a správcom projektu je lotyšská mimovládna organizácia Baltic Human Rights Society (označovaná v texte ako „my“). K projektu prispel tiež celý rad partnerských organizácií, autorov a autoriek, editorov a editoriek, prekladateľov a prekladateliek.  Pod označeniami "Príručka ľudských práv" (Human Rights Guide), ‘táto webová stránka’ alebo "Príručka" máme na mysli celú stránku a jej obsah, vrátane všetkého zverejneného materiálu, štruktúry a dizajnu.

Beta verzia

Príručka ľudských práv je pilotnou ("beta") verziou produktu. Znamená to, že sa pozeráte na prvú verejnú verziu tejto webovej stránky. Počas beta fázy prevádzkovania bude stránka priebežne aktualizovaná, testovaná a zdokonaľovaná. Niektoré časti nemusia byť ešte dokončené alebo plne sfunkčnené.

Copyright

Nateraz nebol obsah tejto stránky publikovaný pod žiadnou otvorenou licenčnou schémou alebo schémou Creative commons. Ako používateľ alebo používateľka tejto stránky uznávate, že celý copyright a všetky práva duševného vlastníctva vo vzťahu k stránke sú vlastníctvom Baltic Human Rights Society. Podmienky používania stránky sú podrobnejšie vysvetlené nižšie.

Používanie obsahu

Obsah stránky sa poskytuje výhradne pre osobné účely a pre účely nekomerčného vzdelávania, nemôžu sa zverejňovať inde bez nášho súhlasu. Znamená to najmä: 

 • Dovolené je len používanie pre osobné nekomerčné vzdelávacie účely. Avšak v prípade akejkoľvek reprodukcie obsahu, či už vcelku alebo po častiach, nemôže byť obsah zmenený a musí obsahovať odkaz na Príručku ľudských práv jedným z nasledovných spôsobov:

Príručka ľudských práv / www.humanrightsguide.sk (verzia pre Slovensko, slovenská jazyková mutácia) alebo
Human Rights Guide / www.humanrightsguide.sk (verzia pre Slovensko, anglická jazyková mutácia) alebo
Human Rights Guide / www.humanrightsguide.eu (ostatné jazykové verzie).

 • Nepovoľujeme reprodukciu, opätovné vydanie alebo iné rozširovanie obsahu stránky s cieľom jeho verejného sprístupnenia na iných platformách. Namiesto toho musíte uviesť link na stránku, alebo musíte uviesť odkaz. 
 • Akékoľvek iné využitie obsahu, vrátane kopírovania, uloženia alebo reprodukcie, vcelku aj po častiach pre iné ako osobné a nekomerčné vzdelávacie účely je bez nášho súhlasu zakázané.

Ak máte akékoľvek otázky ohľadom využitia, alebo iné otázky, kontaktujte nás.

Používanie Príručky

Príručka ľudských práv (Human Rights Guide) je určená len pre informačné a vzdelávacie účely a je dizajnovaná ako nástroj všeobecného poradenstva a svojpomoci. Znamená to najmä nasledovné:

 • Cieľom tejto stránky je ponúknuť vám pomoc pri porozumení ľudským právam v rôznych situáciách. Keďže však právne otázky sú komplexné, stránka by nemala byť považovaná ako hlavný zdroj náležitej právnej pomoci v konkrétnych jednotlivých prípadoch. Na tieto účely by ste mali vyhľadať ďalšiu pomoc od právnického profesionála, relevantnej inštitúcie alebo kvalifikovanej organizácie. 
 • Aj keď obsah tejto stránky vysvetľuje práva a právne koncepty a odkazuje na procesné pravidlá a zákony, nemôže byť považovaný za právny text ako taký. Obsah tejto stránky má informatívny charakter a nemá právnu silu. Na stránku by ste preto nemali odkazovať ako na oficiálny právny zdroj.
 • Pokiaľ používate túto stránku a spoliehate sa na jej obsah, robíte to na vlastné riziko, nepreberáme za to zodpovednosť a odmietame za to akékoľvek záväzky. Neposkytujeme ani doplnkové právne služby, podporu alebo inú pomoc a vyhradzujeme si právo neodpovedať na takto zamerané žiadosti.

Prevádzkové podmienky

Príručka pre ľudské práva (Human Rights Guide) je poskytovaná na princípe „v akom stave je“ a „ako je k dispozícii“. Znamená to:

 • Snažíme sa urobiť maximum v záujme toho, aby boli obsahy na stránke správne, aktuálne, bezchybné a prístupné, neposkytujeme však žiadne ručenia a garancie, ani doplnkové služby a podporu.  Na dôvažok, neprijímame žiadnu zodpovednosť za škody a ujmy, ktoré utrpeli užívatelia tejto stránky.
 • Táto webová stránka sa pravidelne aktualizuje, môžeme na nej vykonať úpravy kedykoľvek, a to aj bez predchádzajúceho upozornenia. Vzťahuje sa to aj na tieto Podmienky používania, ktoré sa tiež môžu z času na čas meniť. Sledujte teda túto stranu pravidelne, keďže používaním webovej stránky dávate svoj implicitný súhlas s Podmienkami používania.
 • Všetky strany na tejto webovej stránke sú datované. Dátum uvedený na päte strany označuje, kedy bola predmetná strana naposledy aktualizovaná. Obsah strany teda reflektuje situáciu a právny stav platný k danému dátumu.
 • Oficiálnymi jazykmi Príručky ľudských práv (Human Rights Guide) sú lotyština, litovčina, estónčina, bulharčina, slovenčina a slovinčina.  Doplnkové anglické verzie (respektíve ruské, tam kde je to relevantné), vrátane týchto Podmienok používania, sú poskytnuté v záujme vášho väčšieho pohodlia. Berte do úvahy, že sa môžu vyskytnúť menšie odlišnosti v obsahu a prekladoch.
 • Táto webová stránka obsahuje externé odkazy na iné webové stránky, dokumenty a sociálne siete v záujme poskytnutia doplnkových a rozširujúcich obsahov, zdrojov a aspektov témy. Keďže tieto iné webové stránky nie sú v našej správe, nenesieme žiadnu zodpovednosť za ich obsahy a nemôžeme tiež zaručiť, že tieto iné webové stránky sú presné, aktualizované, bezchybné či prístupné.

Prepájanie stránok (linkovanie)

Keďže propagujeme používanie Príručky pre ľudské práva (Human Rights Guide), povzbudzujeme správcov iných webových stránok, aby ju linkovali a vrele vítame takúto iniciatívu. Nie je potrebné žiadať o povolenie, avšak pod podmienkou, že nepoužijete logo Príručky bez súhlasu, respektíve nebudete naznačovať, že vaša webová stránka je podporovaná Príručkou ľudských práv alebo je k nej pridružená.  Pre podporu, pridruženie alebo používanie loga Príručky nás kontaktujte pre udelenie súhlasu a poskytnutie digitálnych súborov.

Partnerstvo

Vítame a povzbudzujeme vznik partnerstiev a rozvoj spolupráce, keďže cieľom projektu Príručka ľudských práv (Human Rights Guide) je to, aby slúžila ako platforma pre ľudskoprávne vzdelávanie. Ak by ste chceli nadviazať partnerstvo s Príručkou pre ľudské práva, stať sa jej prispievateľom, alebo by ste si želali vašu organizáciu uviesť na tejto stránke, kontaktujte nás.

Spätná väzba

Uvítame akúkoľvek spätnú väzbu a návrhy, ktoré nám pomôžu Príručku ľudských práv zdokonaliť. Ak si želáte nás kontaktovať, použite prosím emailovú adresu uvedenú nižšie. Vezmite prosím na vedomie, že nebudeme mať možnosť odpovedať na všetky podnety a že si vyhradzujeme právo neodpovedať na všetky podnety.

Cookies, analytika & súkromie

Táto webová stránka ukladá do vášho počítača alebo mobilu malé súbory (‘cookies’), potrebné k tomu, aby stránka správne fungovala a anonymne zhromažďovala analytické údaje. Cookies používame na nasledovné účely:

 • Používame cookies umožňujúce, aby táto stránka fungovala správne a zvyšovala užívateľský komfort.
 • Zhromažďujeme a analyzujeme anonymné štatistické údaje o tom, ako užívatelia prehliadajú túto stránku. Používame k tomu open-source softvér Matomo s nastaveniami priateľskými pre ochranu súkromia.  Hosting tohto softvéru je zabezpečený priamo na našich serveroch, nezdieľame teda dáta s tretími stranami. Webová analytika nám pomáha viacej porozumieť potrebám našich užívateľov, realizovať zlepšenia a ďalej rozvíjať Príručku ľudských páv.
 • Keďže táto webová stránka podporuje ľudské práva, čo zahŕňa aj ochranu súkromia a osobných údajov, nezbierame ani neukladáme žiadne informácie, ktoré by sa mohli použiť na vašu identifikáciu alebo sledovanie, alebo na iný zásah do vášho súkromia. Navyše, nedovoľujeme tak činiť prostredníctvom našej stránky ani službám a softvérom tretích strán.

Majte na pamäti, že otváraním externých odkazov, teda prechodom na iné webové stránky, dokumenty spravované tretími stranami či sociálnymi sieťami, opúšťate našu webovú stránku a naše podmienky ochrany súkromia.

Rozhodné právo

Akékoľvek spory vzniknuté na základe týchto podmienok používania podliehajú zákonom Lotyšskej republiky a výhradnej jurisdikcii súdov Lotyšskej republiky.

Kontakt

Pre akékoľvek otázky a informácie kontaktujte guide@baltichumanrights.org

Ak nás oslovíte, majte prosím na pamäti, že nemôžeme poskytnúť doplnkovú bezplatnú právnu pomoc ani inú formu podpory.

Táto stránka používa súbory cookies. Viac info tu

×